Trifender WP

Ovaj preparat spada u grupu oplemenjivača zemljišta, biološke zaštite staništa i biljaka.Prevashodno se koristi za biološku zaštitu zemljišta od najopasnijih patogenih gljiva: Pythium, Phytophthora, Rizocotonia, Verticillum, Fusarium, Sclerotinia, Botritis i dr.Trifenderwp

Gljiva Trichoderma ima antibiotičko svojstvo na uništavanje patogenih gljiva. Enzim koga ispušta ova gljiva je Chitihaza i antibiotik Gliotoksin i Viridin deluju na micelije ( Mikrosklerocije i Teleutospore ) patogenih gljiva, tako što uništava njihove spore i kolonizira okolinu korena kulturnih biljaka i tako ga štite od zaraza. Ovo je naročito izraženo kod biljaka koje ne podnose mono-kulturu. U tu grupu spadaju: lubenice, krastavci, sunco-kret, uljana repica, soja, šećerna repa, jagoda, paprika, paradajz, krompir, vinova loza, malina i dr.

NAZIV I SADRŽAJ HRANJIVE MATERIJE:

Gljiva Trichoderma Asperellum 5×10^8 konidija/g

MEHANIZAM DELOVANJA PREPARATA

Preparat u sebi sadrži mikroorganizme koji u zemljištu imaju višestruku namenu.Pored podsticanja razvoja biljke kroz oslobađanje hranjivih elemenata čime jača imuni sistem biljke. Gljiva Trichoderma Asperellum ima i antibiotičko svojstvo. Ispuštanjem enzima Chitihaze i antibiotika Gliotoksina i Viridina. Znači, upotrebom preparata Trifender WP mi u zemljištu balansiramo odnose hranjivih elemenata koji direktno utiču na proces klijanja, nicanja i ukorenjivanja.Pored toga u praksi se pokazalo kao zaštitno sredstvo od patogenih gljiva.

ZAŠTO PREDLAŽEMO UPOTREBU TRIFEDERA WP?

  • Zato što hranimo biljku, a time jačamo korenov sistem i habitus cele biljke, čime smanjuje stres i povećava mogućnost boljeg usvajanja hranjiva iz zemljišta.
  • Zato što znatno smanjuje troškove proizvodnje i obezbeđuje bolji kvalitet ploda, a time i veću komercijalnu vrednost.
  • Zato što se može uspešno koristiti u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane.

ZA KOJE BILJNE VRSTE JE NAMANJEN:

Namenjen je za sve biljne vrste.

NAČIN PRIMENE I KOLIČINA PO JEDINICI POVRŠINE

TRIFENDER je najsitniji prah koji se koristi u nanotehnologiji. Pre upotrebe se rastopi u vodi ( 0,5 kg u 10 litara vode) i sipa u tank cisterne i izmeša s količinom vode predviđenom za 1 ha ili više, a potom se prska po površini zemlje i inkorporira u zemljište pre setve. Može se koristiti istovremeno sa zaštitom od korova (herbicidima) ili prskanje s mešanjem s BACTOFIL đubrivom. Može se koristiti u navodnjavanju, kap-po-kap ili zalivanjem biljaka.

Količina koja se preporučuje zavisi od kulture. Za ratarske kulture u preventivi, doza je 0,5 kg/ha, kod monokulture doza je 0,7-0,8 kg/ha, kod opasnosti od zaraze gde je predhodna kultura bila ugrožena, doza se povećava od 1-1,3 kg/ha.

Za povrtarske kulture, doza se povećava u zavisnosti od prostora. U staklenicima ili plastenicima, doza je 1,5-2 kg/ha, na otvorenon 1-1,5 kg/ha. Za supstrate 0.1 kg/ m3 .U navodnjavanju, kap-po-kap, doza
je 2-3 kg/ha. Sredstvo deluje u roku od 5-10 dana, u zavisnosti od vlažnosti zemljišta i temperature, pa tako treba prilagoditi i primenu. Sredstvo nije otrovno za ljude ni životinje i posle upotrebe u zatvorenom prostoru može se odmah ulaziti u prostoriju. Sredstvo je osetljivo na sve mere u kojima se nalaze fungicidi.Zato se ne preporučuje kod primene mešanje sa fungicidima. Naš kontakt s Vama, poštovani proizvođači, ne želimo završiti na ovaj način. Očekujemo Vaša pitanja, komentare i sugestije !