Bactofil A-10 / B-10

BactoFil je koncentrat korisnih mikroorganizama, namenjen za sve biljne vrste, kao dopuna ili zamena za mineralna đubriva.Snabdeva biljke sa svim mikro i makro elementima potrebnim za rast i razvoj biljaka.Produkuje giberaline, vitamine i auksine.

SASTAV I ULOGA BAKTERIJA:

AZOTOBACTER VINELANDI je slobodan azotofiksator i producer vitamina i dr.
AZOSPIRILLUM BRASILENSE, slobodan azotofiksator
AZOSPIRILLUM LIPOFERUM, slobodan azotofiksator
BACILLUS MEGATERIUM, transformiše fosfor i oslobađa azot iz belančevina
BACILLUS SUPTILIS, razlaže složene ugljenohidrate
BACILLUS CIRKULANS, produkuje ugljenu kiselinu i oslobađa kalijum
BACILLUS POLYMIXA, razlaže složene ugljenohidrate
PSEUDOMONAS FLUORESCENS, učestvuje u transformaciji fosfora i oslobađa azot iz belančevina