Količina, vreme i način primene

Đubrivo se nanosi na površinu zemljišta prskanjem.Obavezno se posle tretiranja inkorporira u zemljište. Količina vode u prskalici nije toliko bitna, bitno je da sredstvo bude ravnomerno rasporedjeno po površini. Za tretiranje biljnih ostataka se koristi prskanjem, a potom zaoravanjem.

Za ratarsko-povrtarske kulture doza je 1-1,5 l/ha, u celosti ili u dva navrata pre setve. Za nanošenje na seme soje ili slično uzima se 0,1 l BactoFila sa odgovarajućom količinom vode, što je dovoljna količina za 1 ha. Za spravljanje komposta 0,2 l BactoFila razredi se u 30 litara vode i oprska 1 m3 materijala.

Ako su temperature iznad 25 0C unošenje u zemljište vremenski treba da bude što kraće. U drugim slučajevima 2-3 dana.

Napomena: Ovo đubrivo je u upotrebi na području Srbije 8 godina. Broj komitenata je preko 800, a površina je za to vreme preko 100.000 ha. Rezultati su uglavnom pozitivni, naročito tamo gde se mere agrotehnike primenjuju korektno.

ZABRANJUJE SE SPALJIVANJE BILJNIH OSTATAKA!!!