Opšte napomene

BRZORASTUĆE  DRVO PAULOWNIA  BELLISSIA

OPŠTE NAPOMENE

Preduzeće ‘’A&S UNION’’ d.o.o Subotica, Zavod za novu tehnologiju u oblasti poljoprivrede i šumarstva je inicijator i nosilac programa uvoza, distribucije i pošumljavanja sa novom brzorastućom šumskom vrstom pod nazivom Paulownia Bellissia.Preduzeće ‘’A&S UNION’’ D.O.O.  je generalni zastupnik uvoza  i distribucije Paulownie Bellissie za područje EX JUGOSLAVIJE, Mađarske i Slovačke.

Ciljna grupa je privatni sektor i lokalne samouprave po sistemu plantažnog uzgoja.

 
U 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 GODINI NA PODRUČJU SRBIJE NA PREKO 900 LOKALITETA  JE  ZASAĐENA PAULOWNIA BELLISSIA.

ZBOG ČEGA JE  AKTUELNA TEMA ZA SRBIJU I OKRUŽENJE ?

Poznato je da su šume pluća jedne sredine i države. Na području Srbije ima /oko/  27,3 % šuma od ukupne  zemljišne površine. Ista je 62 % u privatnom vlasništvu . U Vojvodini je pod šumama svega 6 % ili 140.800 ha i to nepravilno raspoređeno.

Najviše je na Fruškoj Gori i Vršačkim planinama. Prema planu Evropske Unije za područje Srbije je to 36 %, a u Vojvodini 16 %. Najugroženije područje u Evropi je pored Španije potez između Tise i Dunava uz Mađarsku granicu, gde se prostiru peskovita zemljišta i to ‘’vejavac’’ pesak bez organske materije. U izveštaju Evropske komisije se navodi, da ukoliko se ova ‘’uspavana lepotica’’ ne rešava, preti opasnost u dužem vremenskom razdoblju da to postane pustinja.

Interesantan je i podatak, da su najvećim delom postojeće šume ‘’šumarci’’ i da veoma malo ima kvalitetnog drveta.

U Srbiji, prema poslednjem popisu , svake godine ostaje u ‘’parlogu’’ 550.000 ha zemljišta. 450.000 ha zemljišta su ne uslovna za poljoprivredu i pripadaju od V do VII klase po kvalitetu. Privatnici  takođe poseduju velike površine neuslovnog zemljišta za ratarske kulture. Sve su to mesta gde bi pod hitno trebalo menjati agrobiocenozu.

Područje Vojvodine je ugroženo od eolske erozije, pogotovo severnog Banata, a vetrozaštitnih pojaseva ima u tragu.Paulownia Bellissia na Prvoj Srpskoj Televiziji

 

OBAVEŠTENJE

vlasnicima zasada i plantaža Paulownie Bellissie koji su sadili biljke 2012-2013-2014-2015-2016. godine

ZALIVANJE:

Sa početkom septembra obavezno da prestanu sa merama zalivanja i prihrane biljaka.

Razlog tome je da moramo biljkama omogućiti da se pripreme za zimu i niske temperature tj. da biljne sokove spuste u koren i tako izbegnu izmrzavanje stabala.

KREČENJE  STABALA:

Krečenje stabala je mera koja se primenjuje kod zasada koji su prošli period čepovanja i veoma je korisna mera. Krečenjem se štiti stablo od izmrzavanja, pucanja kore i nastajanja rana tokom zimskog perioda kada ima oscilacija temperatura.

Osim sprečavanja izmrzavanja stabla, pucanja kore i zaštitnog delovanja koje ispoljavaju kreč i sumpor , premazivanjem  stabla belom bojom utiče se i na odlaganje kretanja vegetacije.

Važno je krečenje stabala uraditi pravovremeno, tokom novembra ili decembra (nakon opadanja listova) jer do temperaturnih oscilacija koja izazivaju oštećenja na deblu najčešće dolazi karajem januara i tokom februara meseca .

Smeša za premazivanje :

-30-100 litara vode

-5 kg negašenog kreča

-0,5 kg kuhinjske soli

-250 grama sumpora u prahu

Pripremljena smesa treba da odstoji 3-4 dana.

Premazivanje smesom obaviti po lepom vremenu.

Kuhinjska so daje lepljivost smesi i bolje prijanjanje za koru prilikom premazivanja a sumpor ima i zaštitno dejstvo.

ZAŠTITA  OŠTEĆENIH  DELOVA  BILJAKA:

Ukoliko dođe do oštećenja na stablu ili granama koja su nastala tokom vegetacije ili u periodu mirovanja, potrebno je oštećena mesta što pre premazati sa kalemarskim voskom koji ima ulogu da spreči ulazak zaraze i gubitak tečnosti iz stabla