Sve o Paulowniji Bellissia

ŠTA JE PAULOWNIA HYBRID BELLISSIA ?

To je vrsta koja je nastala ukrštanjem: PAULOWNIA ELONGATA X PAULOWNIA FORTUNEA I DOBIJEN JE JEDNOSTRUKI HIBRID U F1 GENERACIJI.

TAJ HIBRID JE UKRŠTEN PONOVO SA PAULOWNIOM ELONGATA I DOBIJEN HIBRID F2 KOJI JE REGISTROVAN POD IMENOM BELLISSIA.

NIJE  GMO.

Geni ovog hibrida su deponovani u banci gena kod međunarodnog patentnog zavoda u Holandiji , zaštićeno pravo selekcionera selekcijske kuće Instituta BIO TREE iz Sofije, Bugarska. Ne može se umnožavati u bilo kom obliku bez dozvole ovog institute. U Srbiji je registrovana kao hybrid BELLISSIA.

OVAJ HYBRID IMA STERILNO SEME I NE MOŽE SE RAZMOŽAVATI SEMENOM. TO ZNAČI DA NIJE INVAZIVNA VRSTA. POŠTO JE ZAŠTIĆENA VRSTA, NAJSTROŽE SE ZABRANJUJE BILO KAKVO RAZMNOŽAVANJE BEZ SAGLASNOSTI VLASNIKA PATENTA. POŠTO SU GENI DEPONOVANI KOD BANKE GENA U HOLANDIJI, VEOMA BRZO JE MOGUĆE UTVRDITI PREKRŠAJ KOJI JE KRIVIČNO DELO I ZA ČEGA SE PLAĆAJU VISOKE KAZNE.

 paulownia stevan bosnjak
FIRMA ’’A&S UNION’’D.O.O. ZAVOD ZA NOVE TEHNOLOGIJE SUBOTICA , OBAVEŠTAVA  POSLOVNE PRIJATELJE I SVE DOSADAŠNJE KUPCE I SVE BUDUĆE KUPCE SADNICA BRZORASTĆEG DRVETA PAULOWNIA BELLISSIA, DA JE ISTA UPISANA U REGISTAR ZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA ZA SRBIJU I EVROPSKU UNIJU DO 2047 GODINE.

OVO JE ZA  SADA JEDINA  ZVANIČNA REGISTRACIJA PAULOWNIJE  ZA PROSTORE SRBIJE I ČLANICA.  EVROPSKE UNIJE.

NOSILAC PRAVA JE OVLAŠĆENI ZASTUPNIK FIRMA ’’A&S UNION’’D.O.O. SUBOTICA, IVE ANDRIĆA 7.  PREKO OPLEMENJIVAČA ’’BIO TREE ’’ LTD, ILIENSKO SHOSE 8, SOFIJA IZ BUGARSKE.

Paulownia Bellissia resenje o upisu u registar 1                Paulownia Bellissia resenje o upisu u registar 22

ZA SVE KOJI ŽELE DA SE INFORMIŠU O REGISTRACIJI ZAŠTIĆENIH BILJNIH SORTI, TO MOGU DA UČINE ODLASKOM  NA SAJT,

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3A2012-04-03-23-33-54&Itemid=14&lang=sr

IDETE NA REGISTAR ZAŠTIĆENIH BILJNIH SORTI. POD BROJEM 328 I  329 SE NALAZI PAULOWNIA BELLISSIA. BR.REŠENJA O DODELJIVANJU PRAVA UPISA U REGISTAR ZAŠTIĆENIH BILJNIH SORTI JE  BR.321-01-01676/2/2016-11.

ZA EVROPSKU UNIJU JE CPVO SA SEDIŠTEM U FRANCUSKOJ OD 07.04/ 2016 GOD. POD BR.3417.

PREDNOST OVOG HIBRIDA NAD POSTOJEĆIM VRSTAMA ?

Paulownia BELLISSIA ima u sebi univerzalne gene koji su objedinili svojstva dve vrste. Od Fortunee je preuzet gen za ekstremne uslove niskih i visokih temperature kao i celulozno energetski deo. Sve ostalo je zadržano od Elongate, a to je brz rast, kvalitet drveta i univerzalnost upotrebe. Posebno se ističe kalorična vrednost koja je ravna najkvalitetnijim ugljevima. U  tz. Kjoto programu karbonskih jedinica ista je stavljena na prvo mesto kao rudnik kiseonika i čistač vazduha jer pripada grupi retkih biljaka iz grupe C-4 fotosinteze. Sa finansijskog aspekta ga smatraju najcenjenije drvo na svetu.

18 
KAKAV JE NAČIN PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA ?

 

Sadni material se proizvodi iz kulture biljnih ćelija i tkiva IN VITRO.

To je posebna metoda u biotehnologiji biljaka koja predstavlja skup tehnika za aseptično/sterilno/ gajenje i vegetativno razmnožavanje biljaka, biljnih organa, tkiva i ćelija u hranjivom medijumu definisanog sastava pod kontrolisanim uslovima sredine.

To je veoma dug i  skup način koji garantuje čistoću vrste i stopostotnu sterilnost i dezinfekciju sadnog materijala.

 

 
 
Uzgoj sadnica za jednu proizvodnu sezonu započinje u oktobru tekuće godine i završava se u aprilu naredne. Suština je da se u tom periodu proizvedu sadnice koje imitiraju dvogodišnje biljke, prošle kroz specifičan oblik jarovizacije, da bi kondicionirane bile spremne u maju za rasađivanje na stalno mesto. Treba da imaju dobro razvijen korenov sistem a da visina nadzemnog dela biljke ne prelazi 13-16 cm.

Biljke rasađene na stalno mesto u početku ukorenjavaju i prilagođavaju se uslovima spoljnje sredine i za to vreme nadzemni deo miruje /oko/ 20 dana da bi kasnije kada  ukoreni počeo intenzivno da se razvija i raste.

Zbog toga ne treba brinuti .

Ukoliko smo približili način i vreme proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala, to je u direktnoj vezi za naručivanje istog za narednu proizvodnu godinu.

To znači da se takve sadnice naručuju i ugovaraju do kraja novembra meseca tekuće godine da bi se isporučile sredinom maja – juna naredne godine.

NARUČIVANJE  SADNICA  ZA  2020  GODINU  POČINJE  OD  15.09.2019  GODINE.

fbbuttonpaulownia1