Mehanizam delovanja

OFFERED BY RHIZO-MIC UG, GERMANY


Mikro-granulisani inokulum od mikorizne gljive Glomus Intraradices


Hife koje se šire sa periferije korena ka zemljištu


Oblik samostalne spore gljive Glomus Intraradices


Slika A pokazuje biljke koje su inokulisane sa mikoriznom gljivom Slika B kontrola