As Union

“A&S UNION” D.O.O. iz Subotice je preduzeće koje je osnovano 1992.godine,kao d.o.o.društvo. Bavi se trgovinom na veliko i malo, export-import, zastupanje i pružanje intelektualnih usluga. U okviru sektora intelektualnih usluga ima Zavod za nove tehnologije u poljoprivredi i šumarstvu. Prateći trend dugoročnog razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji od samog osnivanja je nosilac progresivnog razvoja novih tehnologija na području Srbije. U neposrednom je kontaktu i ugovorenoj saradnji sa domaćim i stranim naučnim ustanovama.

Vlasnici Firme

Stevan Bošnjak
 
Anastazija Erdedi

Reference u poslu su najvećim delom vezane za razvoj i unapređenje poljoprivredne, voćarskovinogradarske, povrtarske i šumarske proizvodnje.

Preduzeće “A&S UNION” D.O.O. je nosilac posla vezanog za: izradu programa i elaborata za tehnologije iz predmeta rada preduzeća,pružanje intelektualnih usluga, organizaciju savetovanja i seminara , operativno izvođenje radova u procesu mulčiranje zemljišta plastičnom folijom, sadnja biljaka na plastičnoj foliji / Paulownia, Goji / , snabdevanje repromaterijalom za sve tehnologije koje zastupamo. Posedujemo sertifikate za obuku proizvođača iz oblasti organske proizvodnje.

Zahvaljujući tome , današnja proizvodnja se u najvećoj meri zasniva na toj tehnologiji.

NAČIN DELOVANJA PREDUZEĆA

Proizvodnja bezbedne hrane za ljude i životinje, očuvanje biodiverziteta i pravilno gazdovanje sa zemljištem su osnova na čega baziramo naše delovanje, a ono je u vezi sa:
1. Zalaganje za rejonizaciju proizvodnje biljnih vrsta, imajući u vidu da je zemljište uzajamna funkcija delovanja matičnog supstrata, klime i starosti pedogeneze
2. Prestruktuiranje proizvodnje ka profitabilnim kulturama
3. Racionalizacija u svim oblastima proizvodnje