Hydrogel 660

SREDSTVO KOJIM REŠAVAMO PROBLEM NEDOSTATAK VLAGE U ZEMLJIŠTU

ŠTA JE HYDROGEL ?

To je beli kristal ili prah različete granulacije. Unosi se u zemljište 5-10 cm dubine ili se meša sa supstratom .Upija površinsku vlagu iz vazduha i kapilarnu iz zemljišta.

Ne dozvoljava njen gubitak.Višak vode propušta u dublje slojeve. Moć upijanja je 150-200 puta veća u odnosu na čestice zemlje ili gline iste veličine. Ostaje u zemljištu 4 godine i celo vreme obavlja istu funkciju. Vodu otpušta uvek toliko koliko je biljkama potrebno.

ZA ČEGA JE NAMENJEN HYDROGEL ?

Namenjen je za sve vrste zemljišta izuzev močvarnog i za gajenje svih biljnih vrsta. Najviše se upotrebljava: u područ-jima aridne i semiaridne klime, nagnutim terenima i područjima gde je sezonski nedostatak vlage za biljke najpotrebniji. Pogodan je za spravljanje supstrata za kontejnersku rasadničarsku proizvodnju. Za hydrosetvu trava na nepristupačnim terenima i revitalizaciju terena na jalovištima i pepelištima.

Posebnu namenu ima u biljnoj proizvodnji , u zasnivanju lepih travnjaka, revitalizaciju novih voćnjaka, maslinjaka, vinograda, malinjaka, jagoda i pošumljavanje. Specijalni prah hydrogela se nanosi na seme kulturnih biljaka kao ” inkrust ” čime se stimuliše tz. amiloproces i povećava ener-gija klijanja, nicanja i ukorenjivanja biljaka. Proizvođači loznih kalemova ga najviše koriste za transport istih u gel smeši, kao i cvećari. PH vrednost je 7,0 – 7,5 što ga preporučuje i za kiselija zemljišta. Organski je potpuno čist i pogodan za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane.

NAČIN PRIMENE HYDROGELA :

Primenjuje se u zavisnosti od namene. Za revitalizaciju terena inkorporira se sa površinskom zemljom na dubini od 10 – 15 cm sa količinom od 300 g/m2. Za zasnivanje travnjaka upotrebljava se unošenjem u zemljište na dubini 5-6 cm u količini od 1 kg / 100 m2 zemljišta. Za proizvodnju rasada se meša u supstrat zemljišta 5 kg / m3. Ako se vrši rasađivanje biljaka, tada se umače korenov sistem u gel smešu praškastog oblika, ili se u rupu gde će biti zasadjena biljka stavlja od 5-15 g, što zavisi, da li je povrtarski rasad ili je voće. Ako se sredstvo unosi sa setvom u redove, to se čini sa sejalicama koje imaju depozitore, gde se unosi kristalni oblik, sam ili pomešan sa nekim insekticidom. Količina se kreće u zavisnosti od kulture, za repu 30-40 kg/ha, za peršun, papriku, paradajz i do 40 kg / ha. Ukoliko je doza povećana ona doprinosi, ne samo čuvanju vlage,
nego i sprečava stvaranje pokorice na zemljištu.

Kod revitalizacije starije zasadjenog voća ili vinograda-malinjaka, unosi se odgrtanjem zemlje oko biljke na dubinu/oko/15 cm. Za odrasle biljke se stavlja 30 g / biljka, za maline 10 g / biljka. Isto to se može raditi injektiranjem unaokolo biljaka sa istom dozom. Kod sadnje krompira se stavlja ispod krtole 1 g ili se unosi u ceo red ispod krtole u količini od 40-50 kg/ha.