Tehnologija sadnje

UPUTSTVO-PREPORUKA ZA TEHNOLOGIJU  SADNJE   PAULOWNIE  BELLISSIE

ZEMLJIŠTE: Zemljište treba da odgovara uslovima; da na njemu ne leži voda u toku godine, da ima pH vrednost od 5-8, da ima rastresiti  profil  2-3 metra, da je na nadmorskoj visini do 700 m, da ima strukturu od čistog peska do černozema. Mogu biti i jalovišta ili pepelišta.

OSNOVNA OBRADA: Treba da bude uzorano u jesen ili u proleće, najkasnije do kraja marta na dubinu do 30 cm. Početkom aprila se izravna površinski sloj (setvospremač ili roto freza). Izvrši se razmeravanje redova i označi, kako bi se znalo gde će se razvlačiti folija.

Ukoliko je predhodna kultura bila livada ili utrina, vrši se oranje u štrafte tj. ore se 1,8 m širine na mestima gde će biti razvučena folija. Taj prostor se setvospremačem ili rotofrezom pripremi za razvlačenje folije. Međuprostor između dva reda ostaje neuzoran i taj se kosi ili se ne dozvoli da na njemu raste trava..

Uzorana cela površina 2
Uzorana cela površina
 
Uzorane samo štrafte
RAZVLAČENJE FOLIJE NA ZEMLJIŠTE: Ovo se izvodi mašinski zajedno sa postavljanjem creva za navodnjavanje kap-po-kap, na mesta gde smo prethodno razmerili , izvodi se do kraja aprila. Folija služi da spreči rast trave i čuva vlagu 60-80 mm godišnje i menja mikroklimu zemljišta. Folija je zatamnjena 60 mikrometara debljine, širine 1 metar, postojana 3 godine na zemljištu. Trake za navodnjavanje imaju  kapaljke na 20 ili 30 cm.

Mašinsko razvlačenje folije i polaganje trake za navodnjavanje kap-po-kap
 
Ručno postavljanje folije i pričvršćivanje uz zemljište
Mogućnost međuuseva sa lucerkom
    
Mogućnost međuuseva sa lucerkom
RASAĐIVANJE KONTEJNERSKIH SADNICA: Sadnice se isporučuju pojedinačno u saksijama prečnika 8 x 8x 9  ožiljene, kondicionirane , visine   15-20 cm. Rasađuju se ceo maj. Pre rasađivanja se kroz sistem kap-po-kap, pusti voda 4-5 sati kapanja, kako bi prokvasili zemljište, a ujedno i ocrtali liniju gde se nalazi traka ispod folije kako je ne bi oštetili prilikom sadnje. Na mestu pored trake se buše rupe na foliji i to u krst ili znak plus kako bi se folija rastvorila u 4 pera, prečnika 20 cm. Na tom mestu se raširi ta folija i posebnim alatom izvadi 1-2 kg zemlje i napravi rupa, mesto gde će se zasaditi sadnica.

Zemlja se odloži pokraj rupe. U rupu koja je napravljena stavlja se 0,5 – 1 kg humusa, glisnjaka ili saksijskog supstrata. Zemlja koju smo izvadili izmeša se sa : Hydrogelom 10 g/biljka, Mikoriza 10 g/biljka, zatim se vraća u rupe i sa istom se zasađuje biljka.Ručno se  jednako  pritiska oko sadnice. Sadnica se sadi na dubunu na kojoj je iz saksije izvađena.

Posle sadnje se na tu rupu vraćaju  4 pera folije koja smo prethodno odmakli, približimo ih stablu biljke  i odozgo na te otvore /pera/ stavim 0,3 kg zemlje kako bi ta pera pritisla neposredno oko biljke da sprečimo rast trave i  na otvoru rupe.

Način rasađivanja ukoliko je folija razvu čena po celoj dužini sistem kap-po-kap
                
Način rasađivanja kod ručno folije i posle ručno zalivanje
ZALIVANJE I NEGA BILJAKA: Bez obzira na vremenske prilike, posle sadnje se obavezno zaliju biljke tako da svaka sadnica dobije 5-6 litara vode. Ovo je potrebno da se zemljište što pre sjedini sa korenom biljke  kako bi ukorenjavanje i porast tekao bez problema. Drugo zalivanje treba obavljati prema potrebi, kao i sva ostala zalivanja. Količina vode po biljci se povećava sa porastom biljke i spoljnjom temperaturom. Ne bi se porast smeo zaustaviti zbog nedostatka vlage u zemljištu. Kada  biljke porastu 1,5-2 metra u visinu, u pazuhu lista kod stabla se javljaju zaperci. Ti zaperci se, u prvoj godini ne skidaju,. Ukoliko se u toku porasta biljaka, zbog izrazitog lošeg zemljišta primeti žutilo na listovima 7/8 mesec, treba ih prihraniti  azotnim đubrivom, bilo kroz sistem kap-po-kap ili ručno oko biljke 20-30 grama/biljka.

Ovako zasađene i odnegovane biljke već u prvoj godini dostižu visinu do 3 metra i debljinu stabla do 7 cm u donjem delu. Listovi venu i menjaju boju  posle prvog jesenjeg mraza. Ove biljke, bez obzira na veličinu, se u proleće sledeće (naredne)  godine, krajem marta ili početka aprila, pre kretanja vegetacije, otsecaju pri dnu na 1-2 cm od zemljišta ( tz. čepovanje).Na to odsečeno mesto se stavlja kalemarski vosak. Posle kretanja vegetacije krajem aprila ili u maju se iz iz odsečenih delova javljaju izdanci. Ostavlja se jedan i to najbolji, ostali se sklanjaju.Na njemu se kidaju zaperci u toku porasta kako bi se stvorilo što bolje stablo. Ove biljke treba zalivati slično kao posle sadnje i to je i poslednja godina kada iste zahtevaju takvu negu. Posle je već korenov sistem toliko jak da mu nije potrebna nega.Zalivanje treba prekinuti početkom septembra zbog spuštanja sokova iz stable u koren i pripreme biljke za zimu.

Rolna folije koja se upotrebljava
  
Kapaljke i vlažna zemlja ispod folije
Čepovanje biljaka
 
Izdanci koji izrastu
 
Skidanje zaperaka