OBAVEŠTENJE – Septembar – 2016.

SADNJA PAULOWNIA BELLISSIA – 2012. 2013.  2014. i 2015. Godine.

NAVODNJAVANJE:

       Svi vlasnici plantaža Paulownie koji su sadnju uradili  2012., 2013. 2014. i 2015. godine da sa polovinom septembra prekinu sa zalivanjem i prihranom biljka.

Razlog tome je da biljke pravovremeno spuste sokove i vodu u koren i polako se pripreme za zimu, kako bi izbegle izmrzavanje stabala.

Obaveštenja o zaštiti biljaka pre zime i tokom zime dostavit ćemo vam naknadno.

ZAŠTITA

 Zaštita protiv štetnika na listu  sprovodi se kad se primete oštećenja na listu u vidu grickanja lista, uvijenosti lista i dr. , uglavnom su to različiti tipovi gusenica i stenica

Predlažemo korištenje insekticida-(FASTAC, KARATE,IMIDAN,CORAGEN,AVANUT i slični)

FOLIJARNO – preko lista tretirati

- Koncentracija  po uputstvu proizvođača

-Na pojedinim parcelama koje su u prošloj i ovoj godini bile pogođene visokim nivoom  podzemnih voda dolazo do pojave zabarivanja tj sleganja zemljišta oko korena i istiskivanja kiseonika.

U ovakvim slučajevima značajno se smanjuje ili potpuno prestaje rad korisnih mikroorganizama kojima odgovara aerobna sredina tj. rastresita, sa mnogo kiseonika.

Negativan pratilac ovoga svega je razvoj anaerobih mikkroorganizama(  Phytophtora, Phytium, Rhictonia, Sclerotinia, Fusarium, Verticilium  i dr,) koji mogu da uzrokuju mnoge bolesti korena, korenovog vrata, kore i stabla.

Predlažemo kao preventivu da se koristi Mikrobiološki preparat ’’TRIFENDER WP’’ koji se dodaje kroz sistem kap po kap u dozi od 1 kg/ha.

Tretiranje se može raditi na kraju vegetacije tj. ovih dana ili na početku zalivanja u proleće.

Preparat ’’TRIFENDER WP’’ možete nabaviti kod nas .

Ukoliko se primeti na plantažama pojava na kori ili samom stablu  koja asocira na nekakvo drugo obolenje, odmah nas kontaktirajte radi konsultacija i poduzimanja mera zaštite.

FORMIRANJE STABLA

-Potrebno je kidati zaperke do visine do koje želite da bude čisto stablo bez grana. Ako ste pustili da ranije  izbiju grane predlažemo vam da na kraju vegetacije ili na proleće pre kretanja vegtacije uklonite  donje grane ( na ta mesta stavite kalemarski vosak ) do planirane visine za čisto stablo (4-6m) .

MEĐUREDNA OBRADA

 Korovske biljke mogu biti domaćini za mnoge vrste štetnih insekata i prenosioci mnogih biljnih bolesti.

Potrebno je da prostor između redova bude uredno održavan da se ne dozvoli korovima da se razviju i osemene ili ojačaju svoje rizome tako da negativno deluju na Paulownia Bellissia time što će joj uzimati hranu i vodu a i kočiti joj razvoj.

Prostor možete održavati redovnim košenjem, malčiranjem, freziranjem i dr.

Moguća je sadnja međuuseva u prve tri godine.

Tretiranje herbicidima raditi samo iznimno i u dogovoru sa našom stručnom službom jer se mogu naneti velike štete zasadu.

SADNJA : PAULOVNIA  2016. Godine

NAVODNJAVANJE:

 -I dalje celi septembar mesec potrebno je navodnjavati zasad.

-Voditi računa o izgledu biljke i o vremenskim prilikama kao i o samom terenu da li je nizak ili visok.

-Ako mlade biljke ne dobiju dovoljnu količinu vode listovi se opuste, postanu ’’mlohavi’’ i biljka  može veoma lako da propadne.

PRIHRANA

-Biljke koje nisu dobile dovoljnu količinu vode i ishrane pogotovo mislimo na Azot , počinju da zaustavljaju porast, skraćuju internodije, listovi žute od zemljišta ka vrhu biljke  i suše se , što uzrokuje nizak rast , malu otpornost na bolesti i raniji završetak vegetacije.

-Početkom meseca prihranu možemo uraditi sistemom kap po kap sa vodotopivim đubrivima ili ručno dodavanjem  granulisanih đubriva oko biljaka, s tim da bi to bi bilo zadnje prihranjivanje u ovoj godini.

-Formulacije đubriva koje predlažemo da koristite su sa čistim azotom ( KAN, AN ).

-Količina vodotopivih đubriva koja se dodaju kroz sistem kap po kap obično iznosi 2 grama na 1 metar  dužni cevi za navodnjavanje.

-Dodavanje granulisanih đubriva može da  se radi ručno tako da jednu šaku granulisanih đubriva stavimo ispod folije u krug  malo dalje od biljke , zatim dobro zalijemo.

ZAŠTITA

Zaštita protiv štetnika na listu  sprovodi se kad se primete oštećenja na listu u vidu  grickanja lista,  uvijenosti lista i dr. Uglavnom su to razni tipovi gusenica i stenice.

Predlažemo korištenje insekticida-.(FASTAC, KARATE,IMIDAN,CORAGEN,AVANUT i slični)

FOLIJARNO – preko lista tretirati

Zaštita protiv bolesti do sada nije bila potrebna.

-Ako se desi da se zbog jakog vetra ili oluje polomi stablo potrebno odrezati stablu ukoso ispod mesta preloma. Biljka će poterati nove izdanake  koji će nastaviti rast i za kratko vreme nadoknaditi gubitak.

MEĐUREDNA OBRADA

 Potrebno je da prostor između redova bude uredno održavan da se ne dozvoli korovima da se razviju i osemene ili ojačaju svoje rizome tako da negativno deluju na Paulovniu time što će joj uzimati hranu i vodu a i kočiti joj razvoj.

Prostor možete održavati redovnim košenjem, malčiranjem, freziranjem i dr. ili zasaditi međukulturu.

Tretiranje herbicidima u ovom periodu ne daje željene rezultate.

UKOLIKO PRIMETITE NEKAKVE PROMENE NA BILJKAMA KOJE MI NISMO NAVELI ILI NEŠTO DRUGO OBAVEZNO NAS KONTAKTIRAJTE.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>